Formue og gjeld

Her vil jeg publisere hva min nettoformue er, samt fordelingen mellom hva mine eiendeler og gjeld er.

Jeg har her valgt å ta utgangspunkt i min nettoformue. Det innebærer at ved formuesetting av bolig og bil, så teller kun ligningsverdi og ikke omsetningsverdi (bolig- og biltakst) på min nettoformue. Så det som blir lagt frem her, er min skattbare formue.

For gjelden min, så har jeg tatt utgangspunkt i min faktiske gjeld eksklusiv renter og gebyrer som måtte påløpe i løpet av nedbetalingstiden.

Eiendeler

Sektor diagrammet under viser hvordan mine eiendeler fordeler seg pr.31.12.2018.

Gjeld

Sektor diagrammet under viser hvordan min gjeld fordeler seg pr.31.12.2018.

Eiendeler og gjeld

Sektor diagrammet under viser hvor mye gjelden og eiendelene mine står for i det totale (balansen) pr.31.12.2018.

Nettoforume

Stolpe diagrammet under viser hvordan min nettoformue har forandret seg siden 31.12.2013 til og med 31.12.2018.