Mitt langsiktige mål

Jeg har satt meg et langsiktig mål for investeringsporteføljen min. Jeg har et mål om at jeg innen utgangen av 2023 skal investeringsporteføljen ha en verdi på NOK 500 000. Du kan her følge med på hvordan det går med målet mitt:

Investeringsportefølje pr.31.12.2018

Pr.31.12.2018 er jeg 323 000,- unna å nå målet mitt. Det gjør at investeringsporteføljen min må øke med ett snitt med 5 384,- pr.måned for at jeg skal klare å nå mitt langsiktige mål.